ELS IN MEDIA​

ELS IN MEDIA​

2023-08-30

Dagens Industri

Ta del av ELS Analysis senaste bidrag i Dagens Industri! Artikeln belyser de ökade kostnaderna och de höga räntorna som för närvarande drabbar vindkraftsindustrin. Dessa faktorer har resulterat i att tidigare ingångna avtal nu ser ut att bli mindre lönsamma. Parallellt kvarstår utmaningar med leveranskedjor och de utdragna tillståndsprocesserna som fortsätter utgöra en påfrestning på den redan ansträngda marknaden.

2023-08-19

TV4 Nyhetsmorgon

Se Samuel Ciszuks medverkan i TV4 om elmarknadens förutsättningar inför den stundande vintern!

2023-08-18

Dagens Industri

I en nyligen publicerad analys i Dagens Industri ger vår egen Samuel Ciszuk värdefulla insikter kring de centrala riskfaktorer som har potential att påverka den kommande energimarknaden.

2023-08-02

BBC World Business Report

ELS Analysis’ Samuel Ciszuk commenting on BBC World Business Report today’s meeting between UK PM Sunak and UK energy business leaders.

2023-05-23

Tidningen Näringslivet

Ta del av Elin Akincis medverkan i Tidningen Näringslivet! Artikeln belyser det ökande intresset för investeringar i gröna lösningar och förnybara energikällor.

2023-05-09

SVTs Morgonstudion

I SVTs Morgonstudion kommenterade Samuel Ciszuk regeringens beslut att sänka reduktionsplikten till 6 procent 2024.

2023-05-08

Studio Ett

Vår Samuel Ciszuk deltog i dagens Studio Ett och kommenterade regeringens besked om att sänka reduktionsplikten till 6 procent år 2024. Du kan lyssna på programmet genom länken nedan (medverkan från 08:30).

2023-04-19

Ekonomiekot extra

Lyssna på Samuel Ciszuks medverkan i ekonomiekot extra! I avsnittet behandlas bland annat de europeiska gaslagren, energipriser samt den generella utblicken på den globala energimarknaden.

2022-12-05

BBC World Business Report

ELS Analysis’s Samuel Ciszuk was invited to BBC World Business Report to speak about the energy market.