ELS IN MEDIA​

ELS IN MEDIA​

2022-11-10

Ekonomiekot extra

Om Norges potentiella vinster på försäljning av gas och olja sen kriget bröt ut

2022-11-10

Tidningen Näringslivet

Om osäkerheterna kring den havsbaserade vindkraften i Sverige.

2022-11-06

Sveriges Television

Om regeringens högkostnadsskydd

2022-11-04

SVT Ekonomibyrån

Elin Akinci medverkar i programmet Ekonomibyrån om ”Elstöten”

2022-11-03

Göteborgs-Posten

Bedömningar av regeringens energipolitik

2022-10-18

SVT Utrikesbyrån

Elin Akincis medverkan i Utrikesbyrån om Energikriget

2022-09-13

Sveriges Radio

Lunchekot – Om de höga priserna på naturgas i Tyskland och dess konsekvenser på den övriga marknaden

2022-09-09

Sveriges Radio

Experter kluvna om pristak på rysk gas: ”En väldigt stor risk”

2022-09-06

Sveriges Radio

Dagens Eko – pristak för gas